Оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні

 

Отримувачі послуги:

 

Іноземці та особи без громадянства, які досягли шістнадцятирічного віку.

 

Підстави для отримання послуги:

 

Звернення іноземця або особи без громадянства із заявою встановленого зразка та необхідними документами.

 

Як отримати послугу:

 

 

Вартість послуги та пільги:

 

Послуга - 52,49. Вартість бланка – 21,30. Державне мито – 2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Від сплати державного мита звільняються:

 

Подача заяви

 

Особисто.

 

Необхідні документи:

 

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування, подають:

 

 

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:

 

 

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, подають:

 

 

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для участі в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових). організацій іноземних держав, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:

 

 

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для роботи у представництвах іноземних суб’єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:

 

 

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:

 

 

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку, подає:

 

 

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації, подають:

 

 

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, подають:

 

 

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України, або які під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій — дванадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», уклали шлюб з громадянами України, подають:

 

 

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, зазначеними у частинах другій — дванадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», подають:

 

 

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, яких до завершення граничного строку перебування в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, не було примусово видворено з України з причин відсутності проїзного документа, транспортного сполучення з країною їх походження або з інших причин, що не залежать від таких осіб, подають:

 

 

Термін розгляду заяви

 

Протягом 15 робочих днів з дати прийняття територіальним органом або підрозділом ДМС України документів від іноземця або особи без громадянства

 

Результат отримання послуги

 

Отримання посвідки на тимчасове проживання

 

Строк дії документу, що є результатом отримання послуги

 

Видається строком до одного року з можливістю його продовження.

 

Підстави для відмови у наданні послуги

 

Рішення про відмову у видачі посвідки іноземцеві та особі без громадянства приймається у разі:

 

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

 

Не пізніше ніж за 15 днів до закінчення дозволеного строку перебування на території України. Для іноземців та осіб без громадянства, які прибули з країн з візовим порядком в'їзду, обов'язкова наявність довгострокової візи типу Д.

 

 

 

Оформлення посвідки на постійне проживання іноземцям та особам без громадянства, що іммігрували в Україну на постійне проживання:

 

 

Підстави для отримання послуги

 

Отримання дозволу на імміграцію, прибуття на постійне місце проживання до України

 

Як отримати послугу

 

 

Вартість послуги та пільги

 

Послуга – 52,49 грн.

Держмито – 85 грн.

Вартість бланка - 30 грн. (ціна може змінюватися виробником)

Від сплати державного мита звільняються:

 

Подача заяви

 

 

Необхідні документи

 

 

Термін розгляду заяви

 

Протягом семи днів

 

Результат отримання послуги

 

Отримання посвідки на постійне проживання

 

Строк дії документу, що є результатом отримання послуги

 

Посвідка підлягає обміну у звязку із досягненням 25-річного та 45-річного віку.

 

Підстави для відмови у наданні послуги

 

Рішення про відмову у видачі посвідки іноземцеві та особі без громадянства приймається у разі:

  1. необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;
  2. необхідності охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
  3. коли паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;
  4. подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;
  5. коли виявлено факти невиконання ними рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, чи коли іноземець або особа без громадянства мають інші майнові зобов'язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов'язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в'їзду в Україну;
  6. стосовно видачі посвідки на тимчасове проживання звернулись іноземець або особа без громадянства, які не досягли шістнадцятирічного віку, або їх представник, який не має документального підтвердження повноважень на отримання посвідки на постійне проживання;
  7. іноземець або особа без громадянства вже отримали посвідку на постійне проживання, яка є дійсною на день звернення (крім випадків обміну, видачі посвідки на тимчасове проживання замість втраченої або викраденої);
  8. іноземець або особа без громадянства подали не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки на постійне проживання;
  9. коли дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану іноземцем або особою без громадянства.

 

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

 

Протягом дії дозволу на імміграцію, який видається строком на 1 рік;